HLV YOGA – NGÀNH NGHỀ BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC

Trang CNN xếp nghề HLV Yoga trong danh sách 10 ngành nghề lý tưởng nhất với mức tăng việc làm trong 10 năm tới là 13%, thu nhập bình quân năm là 62.400 USD, thu nhập cao nhất đạt 119.000 USD/ năm. Cuộc sống hiện đại, bận rộn không ngừng...