Một số trường phái của Hatha Yoga – Phần I

Theo thời gian,một số trường phái Hatha Yoga cụ thể đã phát triển các chuỗi và sự kết hợp Asana của riêng họ.Đôi khi đi đôi với các bài tập Pranayama cụ thể.Một số trường phái sẽ được trình bày dưới đây.

I.HATHA YOGA TRUYỀN THỐNG

Trường phái này được coi là truyền thống nhất từ Hatha Yoga – tất cả các hình thức khác đều bắt nguồn từ điều này.’Ha‘ có nghĩa là mặt trời,’Tha‘ có nghĩa là mặt trăng.Ngoài ra ‘Ha‘ đại diện cho sức nóng,Pingala và sự nam tính và ‘Tha‘ là đại diện cho sự mát mẻ,Ida và sự nữ tính.Linh hồn được coi là giống như mặt trời không bao giờ thay đổi về độ sáng.Mặt trăng giống như là tâm trí của chúng ta nơi có các giai đoạn.

Trong các lớp Hatha Yoga truyền thống (thực tế là trong tất cả các hình thức Yoga khác như Ashtanga,Vinyasa,Iyengar,Sivananda,v.v.) chúng hướng đến việc cân bằng ‘Ha‘ và ‘Tha‘ hoặc tâm trí và linh hồn.Ánh sáng của linh hồn sẽ ngấm vào toàn bộ cơ thể.Chúng tôi tìm cách hợp nhất/cân bằng cơ thể với linh hồn và linh hồn với vũ trụ.

Nhân cách của chúng ta được hướng dẫn bởi cách chúng ta thở.Hơi thở có mối quan hệ trực tiếp với hoạt động của tâm trí.Hatha Yoga Pradipika tuyên bố điều đó rất rõ ràng (cale vate cala cittam…).Trạng thái tâm trí ngay lập tức được phản ánh trong cách chúng ta thở và ngược lại.

Trình tự trong các lớp Hatha Yoga truyền thống tuân theo trật tự vũ trụ.Khác với các loại khác,Hatha Yoga truyền thống rất đơn giản,linh hoạt và dễ trong cách tiếp cận.Chúng ta có thể sửa đổi và chọn Asana theo yêu cầu,mục đích,chủ đề hoặc ý thích của mình.

Có ba tiêu chí quan trọng phải được tuân thủ trong một lớp Hatha Yoga:

1-Nhận thức

2-Sự ổn định

3-Cân bằng

Trình tự cơ bản như sau:

1-Cầu nguyện

2-Khởi động(tùy chọn)

3-Chào mặt trời(6 vòng)

4-Nằm ngửa (đảo ngược + Asana ở mặt sau)

(ví dụ: Sirsasana,Ardha Sarvangasana,Sarvangasana,Halasana,Urdhve Setu Bandha Sarvangasana,Chakrasana,Makrasana,Naukasana,v.v.)

5-Nằm sấp (Asana trên bụng)

(ví dụ: Bhujangasana,Salabhasana,Dhanurasana,phối hợp,Urdhva Navasana v.v.)

6-Ngồi (ví dụ: Passchimottanasana,Janusirsasana,Ardha Matsyendrasana,Vakrasana,Gomukhasana v.v.)

7-Đứng (đứng + giữ thăng bằng)

(ví dụ: Tadasana,Vrksasana,Natarajasana,Virabhadrasana,Trikonasana,v.v.)

8-Savasana

9-Bandha và Pranayama

10-Thiền

11-Mantras

Thêm bình luận

Call Now ButtonTư vấn-đặt hàng