Tag: taping

Thông báo tuyển sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHOÁ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN YOGA TRỊ LIỆU CHUYÊN NGHIỆP 200 GIỜ ( có bằng RYS của Alliance Yoga) Hiện nay nhu cầu tập luyện yoga đã bắt đầu có khuynh huớng thay đổi về nhận thức tập luyện sao cho an toàn nhất mang đúng ý nghĩa và mục đích …
Call Now ButtonTư vấn-đặt hàng